Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE PRIVACYVERKLARING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U ONZE DIENST GEBRUIKT

aimerlab.com ("Onze", "Wij" of "Ons") bestaat uit webpagina's die door ons verstrekte informatie bevatten. Uw toegang tot de Site wordt u aangeboden op voorwaarde dat u deze Servicevoorwaarden accepteert samen met onze verklaring van privacypraktijken, die hierin is opgenomen door deze verwijzing en te vinden is op ("Voorwaarden"). Indien de voorwaarden van deze overeenkomst worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. Als u niet onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen recht om de Site/Cliënt en andere gekoppelde diensten te gebruiken.

1. TOEGANG TOT DE DIENSTEN

Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment na kennisgeving te wijzigen. U kunt op elk moment de meest recente versie van de Voorwaarden bekijken. De bijgewerkte voorwaarden zijn bindend voor u op de versiedatum die is aangegeven in de bijgewerkte voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de dienst aimerlab.com. Als u de service na de ingangsdatum blijft gebruiken, betekent dit dat u de bijgewerkte voorwaarden accepteert.

2. WIJZIGINGEN AAN DE SITE/KLANT

U mag de Site/Cliënt gebruiken indien en wanneer deze beschikbaar is. We kunnen de beschikbaarheid van de Site/Cliënt of een bepaalde functie niet garanderen. Een bepaalde functie kan een pre-releaseversie zijn en werkt mogelijk niet correct of in de manier waarop een definitieve versie werkt. We kunnen de definitieve versie aanzienlijk wijzigen of besluiten deze niet vrij te geven. We behouden ons het recht voor om de toegang tot de site/klant op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen, te verwijderen, te beperken of te blokkeren, hiervoor kosten in rekening te brengen of te stoppen.

3. INHOUD

De site/Cliënt van aimerlab.com en alle andere gekoppelde diensten mogen alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. Elk commercieel gebruik van aimerlab.com is ten strengste verboden en zal worden vervolgd in een rechtbank. Het is het enige doel van aimerlab.com om een ​​kopie te maken van downloadbare online inhoud voor privégebruik van de gebruiker (“fair use”). Elk verder gebruik van de inhoud die door aimerlab.com wordt verzonden, in het bijzonder maar niet uitsluitend door de inhoud openbaar toegankelijk te maken of commercieel te gebruiken, moet worden overeengekomen met de houder van de rechten van de respectievelijke gedownloade inhoud. De gebruiker draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor alle handelingen met betrekking tot de gegevens die door aimerlab.com worden verzonden. aimerlab.com verleent geen rechten op de inhoud, aangezien zij enkel optreedt als technische dienstverlener.

De site/klant of de apps op de site/klant kunnen links bevatten naar websites of klanten van derden ("gelinkte sites/klant"). De gelinkte sites/klant vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor Site, inclusief alle inhoud op een Gelinkte Site of wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. We bieden u alleen links voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert niet dat we de site goedkeuren of enige associatie met de exploitanten ervan hebben. De gebruiker draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor het controleren van de rechtmatigheid van zijn gebruik van aimerlab.com. aimerlab.com biedt alleen technische service. Daarom aanvaardt aimerlab.com geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker of enige derde partij voor de toelaatbaarheid van het downloaden van inhoud via aimerlab.com.

U verklaart en garandeert ons dat: (A) u een natuurlijke persoon bent (dwz geen bedrijf) en u de wettelijke leeftijd hebt om een ​​bindend contract te sluiten of de toestemming van uw ouders hebt om dit te doen, en u bent ten minste 13 jaar of ouder leeftijd of ouder; (B) alle registratie-informatie die u indient, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is; En (C) u handhaaft de nauwkeurigheid van dergelijke informatie. U verklaart ook dat het u wettelijk is toegestaan ​​om de diensten te gebruiken en te openen en de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de selectie en het gebruik van en de toegang tot de diensten. Deze overeenkomst is nietig waar dit wettelijk verboden is, en het recht op toegang tot de diensten wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

4. REPRODUCTIES

Alle geautoriseerde reproducties van de informatie in dit document moeten copyrightvermeldingen, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen van aimerlab bevatten op elke kopie van het materiaal dat door u is gemaakt. De lokale wetten zijn van toepassing op de licentie voor de Software en het gebruik van deze website.

5. FEEDBACK

Alle door gebruikers gegenereerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, suggesties, ideeën of andere gerelateerde of niet-gerelateerde informatie van gebruikers, verstrekt door u of een andere partij in de vorm van e-mail of andere inzendingen aan ons (met uitzondering van materiaal dat u op de website plaatst) Service in overeenstemming met deze Voorwaarden) (gezamenlijk "Feedback"), zijn niet-vertrouwelijk en u verleent ons en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig in sublicentie te geven recht om uw Feedback en opmerkingen voor welk doel dan ook zonder compensatie of toeschrijving aan u.

6. VRIJWARING

U zult aimerlab, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners en externe adverteerders en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, licentiegevers en leveranciers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, schade, uitgaven en aansprakelijkheden ( inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service, uw schending van deze voorwaarden of enig beleid, of uw schending van rechten van een derde partij of toepasselijke wetgeving.

7. GARANTIEVERKLARING

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden de site en inhoud geleverd "AS IS", "MET ALLE FOUTEN" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en het volledige risico van gebruik en prestaties blijft bij u. aimerlab.com, haar leveranciers en licentiegevers DOEN GEEN ENKELE verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet, impliciet of wettelijk, en wijzen hierbij alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, of niet-inbreuk. In het bijzonder geven aimerlab.com, haar leveranciers en licentiegevers geen garantie dat de site of inhoud: (A) aan uw vereisten zal voldoen; (B) ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar of geleverd zal zijn; (C) alle informatie of inhoud die via de SITE wordt verkregen, nauwkeurig, volledig of betrouwbaar is; of (D) dat eventuele gebreken of fouten daarin zullen worden gecorrigeerd. Alle inhoud die u downloadt of verkrijgt via de site, is toegankelijk op eigen risico en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die daaruit voortvloeit. Mogelijk hebt u aanvullende rechten op grond van uw lokale wetgeving die DEZE VOORWAARDEN niet kunnen wijzigen. In het bijzonder, voor zover lokale wetgeving wettelijke voorwaarden impliceert die niet kunnen worden uitgesloten, worden DIE voorwaarden geacht in dit document te zijn opgenomen, maar de aansprakelijkheid van aimerlab.com voor een schending van DIE wettelijke impliciete voorwaarden is beperkt in overeenstemming met en voor zover toegestaan ​​onder DIE wetgeving .

8. CONTACT

Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Services, kunt u contact met ons opnemen via e-mail ons [e-mail beveiligd].