Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE VERKLARING VAN PRIVACYPRAKTIJKEN ZORGVULDIG VOORDAT U ONZE DIENST GEBRUIKT

aimerlab.com ('Onze', 'Wij' of 'Ons') bestaat uit webpagina's met informatie die door ons is verstrekt. Uw toegang tot de Site wordt u aangeboden op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden samen met onze verklaring over privacypraktijken, die hierin is opgenomen door middel van deze verwijzing en te vinden is op ('Voorwaarden'). Indien de voorwaarden van deze overeenkomst als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. Als u niet onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen recht om de Site/Client en eventuele andere gekoppelde diensten te gebruiken.

1. TOEGANG TOT DE DIENSTEN

Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment en na kennisgeving te wijzigen. U kunt op elk moment de meest recente versie van de Voorwaarden raadplegen. De bijgewerkte Voorwaarden zijn bindend voor u op de versiedatum die is aangegeven in de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de dienst aimerlab.com. Als u de service na de ingangsdatum blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden.

2. WIJZIGINGEN AAN DE SITE/KLANT

U kunt de Site/Client gebruiken als en wanneer deze beschikbaar is. Wij kunnen de beschikbaarheid van de Site/Client of een bepaalde functie niet garanderen. Een bepaalde functie kan een pre-releaseversie zijn en werkt mogelijk niet correct of op de manier waarop een definitieve versie werkt. We kunnen de definitieve versie aanzienlijk wijzigen of besluiten deze niet vrij te geven. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Site/Klant op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verwijderen, verwijderen, beperken of blokkeren, kosten in rekening te brengen of te stoppen met het aanbieden van de gehele of een deel van de Site/Klant.

3. INHOUD

aimerlab.com Site/Client en alle andere gekoppelde diensten mogen alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. Elk commercieel gebruik van aimerlab.com is ten strengste verboden en zal voor de rechtbank worden vervolgd. Het is het enige doel van aimerlab.com om een ​​kopie te maken van downloadbare online inhoud voor privégebruik van de gebruiker (‘fair use’). Elk verder gebruik van de door aimerlab.com verzonden inhoud, in het bijzonder maar niet uitsluitend het openbaar toegankelijk maken of commercieel gebruiken ervan, moet worden overeengekomen met de houder van de rechten van de respectieve gedownloade inhoud. De gebruiker draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor alle acties met betrekking tot de gegevens verzonden door aimerlab.com. aimerlab.com verleent geen rechten op de inhoud, aangezien zij uitsluitend optreedt als technische dienstverlener.

De Site/Client of de apps op de Site/Client kunnen links bevatten naar websites of clients van derden (‘Gelinkte Sites/Cliënt’). De Gelinkte Sites/Client staan ​​niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Gelinkte site, inclusief alle inhoud op een gekoppelde site of eventuele wijzigingen of updates van een gekoppelde site. Wij bieden u uitsluitend links aan voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze onze goedkeuring van de site of enige connectie met de exploitanten ervan. De gebruiker draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor het controleren van de legitimiteit van zijn gebruik van aimerlab.com. aimerlab.com levert alleen technische service. Daarom aanvaardt aimerlab.com geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker of een derde partij voor de toelaatbaarheid van het downloaden van inhoud via aimerlab.com.

Je verklaart en garandeert ons dat: (A) je een individu bent (dat wil zeggen, geen bedrijf) en dat je de wettelijke leeftijd hebt om een ​​bindend contract aan te gaan of dat je de toestemming van je ouders hebt om dit te doen, en dat je tenminste 13 jaar of ouder of ouder; (B) alle registratie-informatie die u indient accuraat en waarheidsgetrouw is; En (C) u zult de juistheid van dergelijke informatie handhaven. U verklaart tevens dat u wettelijk toestemming heeft om de diensten te gebruiken en er toegang toe te krijgen, en dat u de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de selectie, het gebruik van en de toegang tot de diensten. Deze overeenkomst is nietig waar dit bij wet verboden is, en het recht op toegang tot de diensten wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

4. REPRODUCTIES

Elke geautoriseerde reproductie van de hierin opgenomen informatie moet auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere eigendomslegenda's van aimerlab bevatten op elke kopie van het materiaal die u maakt. De lokale wetten zijn van toepassing op de licentie voor de Software en het gebruik van deze website.

5. FEEDBACK

Alle door gebruikers gegenereerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot gebruikerscommentaren, suggesties, ideeën of andere gerelateerde of niet-gerelateerde informatie, verstrekt door u of een andere partij in de vorm van e-mail of andere inzendingen aan ons (met uitzondering van materiaal dat u op de website plaatst). Service in overeenstemming met deze Voorwaarden) (gezamenlijk ‘Feedback’), zijn niet-vertrouwelijk en u verleent ons en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om uw Feedback te gebruiken en opmerkingen voor welk doel dan ook, zonder compensatie of toeschrijving aan u.

6. VRIJWARING

U zult aimerlab, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners en externe adverteerders en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, licentiegevers en leveranciers verdedigen, schadeloos stellen en schadeloos stellen van en tegen alle kosten, schade, uitgaven en aansprakelijkheden ( inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service, uw schending van deze Voorwaarden of enig Beleid, of uw schending van rechten van een derde partij of toepasselijke wetgeving.

7. UITSLUITING VAN GARANTIE

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden de Site en de Inhoud geleverd ‘AS IS’, ‘MET ALLE FOUTEN’ en ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ en blijft het volledige risico van gebruik en prestatie bij u. aimerlab.com, haar leveranciers en licentiegevers DOEN GEEN ENKELE verklaring, garantie of voorwaarden, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, en wijzen hierbij alle impliciete garanties af van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot of niet-inbreuk. In het bijzonder geven aimerlab.com, haar leveranciers en licentiegevers geen garantie dat de Site of Inhoud: (A) aan uw vereisten zal voldoen; (B) ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn of worden verstrekt; (C) alle informatie of inhoud verkregen via de SITE accuraat, volledig, of betrouwbaar; of (D) dat eventuele gebreken of fouten daarin zullen worden gecorrigeerd. Alle inhoud die u via de site downloadt of verkrijgt, is toegankelijk op eigen risico en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die daaruit voortvloeit. Mogelijk hebt u op grond van uw lokale wetgeving aanvullende rechten die DEZE VOORWAARDEN niet kunnen wijzigen. In het bijzonder, voor zover lokale wetgeving wettelijke voorwaarden impliceert die niet kunnen worden uitgesloten, worden DIE voorwaarden geacht in dit document te zijn opgenomen, maar de aansprakelijkheid van aimerlab.com voor een schending van DIE wettelijke impliciete voorwaarden is beperkt in overeenstemming met en voor zover toegestaan onder DIE wetgeving. Mogelijk hebt u op grond van uw lokale wetgeving aanvullende rechten die DEZE VOORWAARDEN niet kunnen wijzigen. In het bijzonder, voor zover lokale wetgeving wettelijke voorwaarden impliceert die niet kunnen worden uitgesloten, worden DIE voorwaarden geacht in dit document te zijn opgenomen, maar de aansprakelijkheid van aimerlab.com voor een schending van DIE wettelijke impliciete voorwaarden is beperkt in overeenstemming met en voor zover toegestaan onder DIE wetgeving. Mogelijk hebt u op grond van uw lokale wetgeving aanvullende rechten die DEZE VOORWAARDEN niet kunnen wijzigen. In het bijzonder, voor zover lokale wetgeving wettelijke voorwaarden impliceert die niet kunnen worden uitgesloten, worden DIE voorwaarden geacht in dit document te zijn opgenomen, maar de aansprakelijkheid van aimerlab.com voor een schending van DIE wettelijke impliciete voorwaarden is beperkt in overeenstemming met en voor zover toegestaan onder DIE wetgeving.

8. CONTACT

Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Services, kunt u contact met ons opnemen via e-mail ons [e-mailadres beveiligd] .